Startsidan
Bli medlem i Föreningen

Foto: briggen under segel
Foto: Sture Haglund

Gör så här:

1. Sätt in 300 kronor på Föreningen Briggen Tre Kronors
plusgiro 87 36 63-9 eller Swisha till 123-269 74 15 Familjemedlemskap 400 kr/år (samma adress), upp till 18 år är du junior och betalar 150 kr/år.

2. Skriv namn, adress, tel nr (gärna även mobilnr), e-postadress och födelseår på talongen.

3. Får du inte plats med allt detta, skicka ett mail till foreningen@briggentrekronor.se med dina personuppgifter: Namn, adress, telefonnummer, e-postadress och födelseår, och meddela vilket datum du har satt in medlemsavgiften.

4. Glöm inte att uppge - och hela tiden uppdatera - din e-postadress! Vi försöker hålla kontakten via e-post i mesta möjliga mån!

Välkommen som medlem i
Föreningen Briggen Tre Kronor!

Vid betalnings från utlandet:

BANK:  NORDEA

PLUSGIROT:  87 36 63-9 SEK

BIC:   NDEASESS

IBAN: SE77 9500 0099 6034 0873 6639