Startsidan
Tre Kronor - en unik brigg

Image Ett fartyg som byggs rätt och underhålls väl kan segla i 100 år. De fartyg vi ser idag vid våra kajer byggdes kring förra sekelskiftet och har i de flesta fall genomgått omfattande renoveringar. Detta har gett oss ingående kunskaper om hur traditionella träfartyg är konstruerade. Det är bland annat de erfarenheterna vi nu omsätter i briggen Tre Kronor.

Briggen Tre Kronor af Stockholm byggs av kunniga yrkesmän och -kvinnor, och under hela byggtiden har vi samarbetat med Stockholms Hantverksförening kring en lärlingsverksamhet där hantverksskickliga ungdomar erbjudits möjlighet att lära sig traditionellt skeppstimmermanskap, svets och smide samt riggaryrket.