Startsidan
Briggen Tre Kronor AB
Bolagets verksamhet

Briggen Tre Kronor driver projekt med tydlig hållbarhetsprofil. I samarbete med fartygets gudmor Kronprinsessan Victoria, startade Briggen Tre Kronor Initiativet Hållbara Hav som ett forum för diskussion och dialog om Östersjöns miljö och där ett  brett kontaktnät med representanter från det offentliga, näringslivet och intresseorganisationer medverkar.
Se www.hallbarahav.nu

För företag, som med  goda exempel vill påverka andra i sitt arbete med östersjö- och hållbarhetsfrågor, ska Briggen Tre Kronor vara ett förstahandsval. Våra resurser är fartyget Tre Kronor af Stockholm och konferensanläggningen Kolskjulet på Kastellholmen.

Briggen Tre Kronor AB är ett publikt bolag med drygt 3300 aktieägare.
Föreningen Briggen Tre Kronor, Stockholms Stads Brandförsäkringskontor och familjen Salén är de största aktieägarna.

 

Briggen Tre Kronor AB - bolagsordning

 
Bolagets Administration

Briggen Tre Kronors kontor och personal hittar du i Kolskjulet på Örlogsvägen 11 längst ut på Kastellholmen.

Läs mer...
 
Bolagsstyrelsen

Styrelsen i Briggen Tre Kronor AB

Läs mer...